MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

Cenník výkonov na našej očnej ambulancii

Kompletné vyšetrenie

55 Eur

Cielené vyšetrenie

45 Eur

Kontrola do 2 týždňov

25 Eur

Kompletné vyšetrenie + perimeter + OCT

120 Eur

Kontrola po predpise korekcie po 3 mesiacoch

45 Eur

Kontrola po 1/2 alebo roku / podľa rozsahu vyšetrenia /

45 – 55 Eur

OCT + Perimeter v jednom

75 Eur

Vystavenie potvrdenia pre zamestnávateľa

60 Eur

Vyšetrenie na vodičský preukaz

60 Eur

Kompletné vyšetrenie + OCT vyšetrenie

90 Eur

Kompletné vyšetrenie detí do 15 rokov

60 Eur

Konzultácia za prítomnosti pacienta

25 Eur

Počítačový perimeter

30 Eur

OCT vyšetrenie

50 Eur

Výter zo spojkového vaku 1 oko

10 Eur

Meranie IOT + predpis liečby

15 Eur