MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

O nás

MUDr. Katarína Dlouhá

Vzdelanie

Základná škola s výučbou cudzích jazykov v Detve
1978 – 1986
Gymnázium Zvolen
1986 – 1990
Štúdium ukončené maturitnou skúškou s vyznamenaním

Jeseniova lekárska fakulta UK v Martine
1990 – 1996

Atestácia z oftalmologie 1. stupňa – 18.10.1999
Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava
Atestácia z oftalmologie 2. stupňa – 16.6.2005
Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Práca

Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok
August 1996 – január 2015
Lekár oftalmológ so zameraním na ochorenia sietnice a zadného segmentu oka – ich kompletná diagnostika a liečba vrátane laserkoagulácie sietnice a i.v aplikácie antiVGF

Centrum mikrochirurgie oka, Bratislava
Jún 2015 – december 2017
Lekár oftalmológ so zameraním na diagnostiku a liečbu ochorení predného i zadného segmentu oka, vrátane OCT a laserkoagulácie sietnice.

Medicínske zariadenie Mlynská dolina, Bratislava
Január 2018 – december 2021
Ambulantný lekár – oftalmológ – klinická ambulancia na diagnostiku a liečbu ochorení oka, vrátane OCT vyšetrení.

Jazyky

Hovorím nemecky a anglicky aktívne, rusky pasívne

Záľuby

Fotografovanie, cestovanie, ručné práce, psy

Pozitíva

Komunikatívnosť, príjemné vystupovanie, všeobecný prehľad v odbore