MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

Cielené vyšetrenie

Je zamerané na riešenie jedného konkrétneho problému oka / napr./

  • predpis okuliarovej korekcie
  • očné pozadie v mydriáze pri hypertenzii, cukrovke etc.
  • vyšetrenie predného segmentu oka pri zápale oka atd.
  • poučenie pacienta o výsledku vyšetrenia, návrh liečby
  • vypísanie správy z vyšetrenia, predpis liekov, okuliarov atd.