MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

Kompletné vyšetrenie

  • Stanovenie subjektívnej a objektívnej refrakcie a predpis okuliarovej korekcie
  • Premeranie pacientových okuliarov digitálnym fokometrom
  • Zmeranie očného tlaku v závislosti od hrúbky rohovky na bezkontaktnom tonometri
  • Vyšetrenie predného segmentu oka na štrbinovej lampe
  • Vyšetrenie sietnice v medikamentóznej mydriáze
  • Poučenie pacienta o výsledku vyšetrení a návrh terapeutického postupu
  • Vypísanie správy z vyšetrenia, predpis liekov na recept, predpis okuliarovej korekcie /ak je potrebné/