MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

Konzultácia s lekárom bez vyšetrenia v prítomnosti pacienta

Posúdenie výsledkov od iného lekára, výsledkov doporučených vyšetrení, ktoré mal pacient absolvovať, krvných testov, ich konzultácia s pacientom, vysvetlenie problému a návrh ďalšieho postupu, podľa potreby vypísanie správy, liekov atd.