MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

MUDr. Katarína Dlouhá

Súkromná očná ambulancia

Počítačový perimeter

  • glaukómový, neurologický, etc
  • aký typ perimetra budeme realizovať, stanoví lekár podľa typu ochorenia pacienta
  • vyšetruje sa napríklad pri glaukóme, ochoreniach zrakovej dráhy, neurologických
    ochoreniach, na posudkové účely atd.
  • vyhodnotenie výsledku vyšetrenia, poučenie pacienta a vypísanie správy